ייעוץ הידרולוגי וסביבתי (EDT) - EDT ED-Technology

EDT מספקת פתרונות ייעוץ וליווי לפרויקטים בתחומי איכות הסביבה – זיהום מים, זיהום קרקע וזיהום מי תהום עבור חברות וארגונים תעשייתיים, חקלאיים, ציבוריים, חברות דלק ועוד.

למנהלי ויועצי חברת ED Technology ניסיון עשיר ומוניטין רב בניהול וארגון פרויקטים החל משלב האבחון והאפיון וכלה בניהול וביצוע פרויקטים במלואם תוך ניהול קשר שוטף וישיר עם הרשויות המקומיות והממשלתיות.

 

שרותי החברה

 • (Contaminated Site Management (CSM

  ניהול אתרים מזוהמים:

 • הכנת סקרים היסטוריים.

 • הכנת סקרי גז קרקע.

 • הכנת סקרים לאפיון זיהומי קרקע ומי תהום.

 • הכנת תוכניות חלופות שיקום.

 • שיקום קרקעות ומי תהום מזוהמים.

 • קידום תוכניות ורשיונות עסק:

 • כתיבת דוחות הידרולוגיים ע”פ דרישת תמ”א 18 תיקון 4.

 • מודלים לפיזור מזהמים במי תהום.

 • קידום וליווי תהליכי רישוי לתחנות תדלוק ועסקים מול המשרד להגנת הסביבה ויחידות סביבתיות (לרבות כתיבת פרשות טכניות).

 • ליווי בניית תחנות תדלוק חדשות החל משלב התכנון ועד מסירת הניירת הרלוונטית למשרדי הגנת הסביבה ויחידות סביבתיות לשם קבלת רישיון העסק ואישורי גמר.

 • ליווי וייעוץ סביבתי לחברות – הכנת תוכניות עבודה לשם עמידה בדרישות החוק.

 • חו”ד סביבתיות לחברות נדל”ן לפני רכישת קרקעות

 • סל שרותי סביבה לתחנות תדלוק לשם עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה.

 • ניהול אתרים מזוהמים (Contaminated Site Management (CSM

 • ייעוץ גאוהידרולוגי, הכנת דוחות הידרולוגיים ומודלים לפיזור מזהמים

 • הכנת דוחות הידרולוגיים – דוחות הידרולוגיים המוגשים לרשות המים כחלק מדרישת תמ”א 18 שינוי 4, חו”ד לגבי מיקום תחנת התדלוק ביחס למקורות מים, קידוחים ומי תהום והוראות למניעת זיהום מים בהתאם להנחיות.

 • שירותי ייעוץ ותכנון בתחום הנדסת מים והידרולוגיה – הייעוץ כולל תכנות ממוחשב במערכות תיב”מ וממ”ג ( CAD ו GIS ) תוך שימוש בפיתוחים ממוחשבים ותוכנות מתקדמות. הייעוץ הינו כולל ומלווה את כל שלבי הפרויקט החל משלב איסוף הנתונים ועד מתן דו”ח סופי של פתרון הבעיה.

 • הכנת מודלים לבדיקה וחיזוי תנועת מזהמים במי תהום – כולל חישוב ריכוזי מזהמים מסביב לאתרים מזוהמים ובדיקת השפעתם על מקורות מים.

 

 

 • כללי
 • במקומות רבים במדינת ישראל התגלו זיהומי קרקע ומי תהום בהיקפים שונים. זיהומים אלו נוצרו מפעילות תעשייתית לאורך תקופות זמן שונות. זיהומים אלה נדרשים למיפוי ושיקום על פי הנחיות רשות המים והגנת הסביבה.
 • כיום בכדי לקבל היתרים ורישיונות עסק יש צורך לבצע סקרי קרקע ומים מקדימים לאיתור מזהמים פוטנציאלים זאת על פי חוק חומרים מסוכנים,חוק המים וכן על פי הסדרים ודרישות מיוחדות של הרשויות השונות. בעתיד הקרוב צפויה כנסת ישראל לחוקק חוק קרקעות מזוהמות אשר צפוי לחולל טלטלה בענף הבנייה. חוק זה יחייב מיפוי אזורים מזוהמים ויטיל את עלויות הניקוי על היזמים.
 • חברת ED Technologyמבצעת סקרי נוכחות מזהמים המבוססים על סטנדרטים מקובלים ועל נהלים של רשות המים והגנת הסביבה לרוב נערכת העבודה במספר שלבים כפי שיפורט:
 • שלב ראשון (Phase I) – ביצוע סקר היסטורי ותוכנית דיגום. בשלב זה נאספים נתונים (מפות היסטוריות, תצאו”ת ראיונות עם עובדים וכו’) הנובעים מפעילות העבר והווה של העסק. על סמך הממצאים שנאספו ניתן להעריך את האזורים הנקיים, החשודים בזיהום והמזוהמים בפועל הקיימים באתר. בחלק מהמקרים ניתנות המלצות לביצוע דיגום קרקע ו/או מי תהום למיקוד מצב הנכס.
 • שלב שני (Phase II) – ביצוע תוכנית דיגום באתר (סקר קרקע, דיגום מי תהום).
 • בשלב זה נלקחות דוגמאות קרקע ו/או מי תהום מהאתר ע”פ המלצות הסקר ההיסטורי ו/או סקר גז הקרקע שבוצע באתר. בסופו של התהליך מופק דוח המשווה את הערכים שהתקבלו בסקר הקרקע לערכי הסף והתקנים המקובלים.
 • בחלק מהמקרים ניתנות המלצות להמשך תיחום הזיהום ו/או המלצות להמשך שיקום הקרקע המזוהמת ומי התהום ע”פ הצורך.
 • שלב שלישי (Phase III) – טיפול בקרקע ו/או במי התהום המזוהמים כפי שהתגלה בסקרי הקרקע וסקרי המים הקודמים שבוצעו באתר.
 • אופי הטיפול נגזר מפרמטרים רבים (סוג הקרקע, שימושי הקרקע, בארות הפקה, לוחות זמנים וכו’) .
 • צרו קשר בטלפון 050-5701024